Odcisk

Zeitfracht Logistik GmbH
Hoher Weg 4, 39576 Stendal
Tel.: +49 30 403691700
Fax: +49 30 403691709
E-Mail: info@zeitfracht.de
Dyrektorzy zarządzający: Olaf Stüwe

Siedziba: Stendal
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Stendal HRB 3782
Identyfikator VAT: DE 217 086 270

1. Treść prezentacji internetowej
Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji dostępnych w ofercie online. Roszczenia wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych, które powstają przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych treści lub poprzez wykorzystanie niepoprawnych treści lub wykorzystanie błędnych lub niepełnych treści są wykluczone, jeżeli operator nie winienie, lub nieumyślnie lub nie rażąco niedbale postąpił. Wszystkie oferty są niewiążące. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji poszczególnych stron lub całej oferty online bez wcześniejszego powiadomienia, dodać, usunąć lub zaprzestania oferowania na pewien czas lub nawet na stałe.

2. Odniesienia i links
Przy bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych, zwłaszcza obcych strony internetowych, dalej jako „Linki”, które leżą poza kompetencjami operatora ponoszona jest odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, w którym operator wiedząc użył podmiot zawartości i informacji z tych stron i byłoby to zarówno technicznie możliwe, jak i uzasadnione, aby uniemożliwić użycie w przypadku nielegalnych treści i tematów. W związku z tym autor wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie linkowania odpowiednie strony były one wolne od nielegalnych i nieprawnych treści i ofert. Operator nie ma również wpływu na aktualny i przyszły projekt oraz orientację treści powiązanych stron. Dlatego dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich powiązanych stron internetowych, które zostały zmienione po ustanowieniu linku do tej strony. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników we własnej prezentacji internetowej, a także wszystkich wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, tablicach ogłoszeń i listach adresowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne informacje, a w szczególności za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich treści jest wyłącznie dostawca lub właściciel strony powiązanego linku odpowiedzialny, ale nie ten, kto jedynie poprzez podanie linku do odpowiedniej oferty online wskazuje.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych (prawo autorskie)
Wydawca jest zaangażowany do przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich do zdjęć, materiałów audio i wizualnych, filmów i wideo, fragmentów i tekstów, własnych grafik, plików i dźwiękowych, materiałów graficznych, filmów i wideo, fragmentów i tekstów lub do korzystania nielicencjonowanej grafiki aby uzyskać dostęp do dokumentów dźwiękowych, materiałów zdjęciowych, filmów i klipów wideo oraz tekstów.

Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Nie można tego stwierdzić wyłącznie na podstawie samego stwierdzenia, że ​​znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów przez operatora pozostają wyłącznie w gestii operatora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, zdjęć, filmów i klipów wideo oraz tekstów w innych mediach elektronicznych i drukowanych oraz publikacjach jest zabronione bez wyraźnej zgody operatora.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
To zrzeczenie się należy traktować jako część oferty internetowej, z której odniesiono się do tej treści. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z obecnym stanem prawnym, już nie są, czy nie będą, zatrzymują pozostałe części dokumentu ich treści i ważności.

Copyright © Zeitfracht Logistik GmbH, 2018.