Nasi partnerzy

Bliskie i pełne zaufania relacje z klientami, uniwersytetami, dostawcami i pracownikami stanowią podstawę naszego sukcesu. Otrzymujemy również stały impuls z innych dziedzin, takich jak nauka i przemysł, poprzez dobre nawiązywanie kontaktów. Używamy tego do ciągłego doskonalenia naszej organizacji. Jako niezależna firma możemy podejmować niezależne decyzje, aby stale być niezawodnym partnerem dla naszych klientów i dostawców.

Jesteśmy dobrze przygotowani, aby zapewnić skuteczne rozwiązania naszym klientom na ciągle zmieniających się rynkach. Chętnie omówimy z Tobą nasze istotne wyniki.

Copyright © Zeitfracht Logistik GmbH, 2022.


Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 -ADSp 2017-. Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im übrigen die Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschränken.