Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z prawnymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach podniesione są dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to w miarę możliwości zawsze na zasadzie dobrowolnej. Dane te nie będą ujawniane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym tam podane dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Copyright © Zeitfracht Logistik GmbH, 2018.